Publikimet

MOEA LLC, në fushëveprimtarinë e vet në vazhdimësi përgatitë material për trajnime dhe publikime te tjera, për qëllime të brendshme për ngritjen e kapaciteteve të stafit të saj. Për rrjedhojë, materiale e përgatitura –“ zhvilluara”, janë të hapura për publikun, në mënyrë që të kontribuojmë në rritjen  teknike dhe të kapaciteteve operacionale të prodhuesve vendor, të cilët realisht janë ose mund të bëhen furnizues të  MOEA-s. Në vitin 2011 MOEA ka blerë rreth 200 tonelata të frutave nga prodhuesit vendor. Publikimet  janë në dispozicion për të gjithë palët e interesuara.

1/1